Kategorier

Länets förening för GIS-Utveckling

 

 

 

Föreningen GIS-Samverkan Dalarna bildades den 11 september 1990. Det är en användarförening med huvudsyfte att höja kompetensen i GIS hos medlemmarna genom rådgivning, informationsspridning och utbildning. Dessutom ska föreningen verka för att utvecklingsprojekt drivs i samverkan och att den kunskap som byggs i de olika projekten ska spridas vidare inom föreningen. Vi har idag ca 30 medlemsorganisationer där den största anslutningen finns bland länets kommuner. Alla länets kommuner är nu medlemmar.

Föreningen ingår i ett nätverk med ett 15-tal andra regionala SamGIS-föreningar. Vi är medlemmar i Geoforum som ni kan besöka på sida geoforum.se. Det viktigaste nätverket är dock det som finns i Dalarna genom alla våra medlemmar.

GIS-Samverkan Dalarna ordnar temadagar för sina medlemmar. Observera att det är föreningarnas medlemmar som styr vilken verksamhet som skall bedrivas.

Är Ni intresserade av att bli medlem i GIS-Samverkan Dalarna så kontakta föreningens kansli eller någon av medlemmarna i styrelsen för mer information