2013 5 dec – Temadag om Geodatasamverkan

GIS-Samverkan Dalarna arranagerade 5 december 2013 en temadag om Geodatasamverkan tillsammans med Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, Trafikverket och läns-MBK och Högskolan Dalarna. Temadagen hölls i högskolans lokal i Falun. Alla presentationer spelades in och finns tillgängliga att titta på nu efteråt. Filmernas innehåll följer temadagens program, se detta. Syftet med att vi spelade in presentationerna är att vi i GIS-Samverkan vill testa hur ni som lyssnare uppfattar presentationsformen. Att tekniken med att spela in föredrag till filmsnuttar fungerar vet vi väl sedan tidigare. Frågan är mer hur dessa kan komma till nytta. En idé är att ni som inte kunde delta på temadagen kan delta fast efteråt och på annan plats, ytterligare är att ni skall kunna se om filmerna som repetition samt att ni kan visa valda delar av dessa hemma på kontoret för andra som borde ha behov av att se dem. GIS-föreningen samverkar även med Högskolan så att denna kan använda filmsnuttarna i sin utbildning. Filmerna ligger lagrade i server på högskolan. Det som finns nedan är länkar till dessa filmer.

program2013

länkar till filmer:

http://play.du.se/media/11288

0 – 18:00   Hanna Ridelt Geodatasekretariatet – Senaste nytt om Geodatasamverkan samt Marie Malmberg Rapport från partsammanträde nov 2013

18:00 – slut Sofia Stjernlöf Geodatasekretariatet – nyttjanderättsfrågor (sämre teknisk kvalitet)

http://play.du.se/media/11289   Michael Östling – Hur man använder Geodataportalen

http://play.du.se/media/11291    Yngwe Elfwing Trafikverket Cykelvägnät i NVDB

http://play.du.se/media/11292    0 – 19:11   Lars Robertsson Borlänge kommun 3D inom Borlänge kommun

19:11 – slut  Tomas Jonsson Älvdalens kommun, Terrängdata som underlag för planering av skidområde

http://play.du.se/media/11294     Marie Malmberg Falu kommun, Hur en kommun kan arbeta med externa data som part i Geodatasamverkan

http://play.du.se/media/11296      Pellas Mats Andersson Lantmäteriet, Demo av Lantmäteriets tittskåp GeoVy samt diskussion.