Styrelsen i GIS-Samverkan Dalarna

Styrelsen för 2022 är enligt årsmötet:

Ordförande: Lars Robertsson, Borlänge kommun
Kassör: Anika Henriksson, Lantmäteriet
Övriga ledamöter:
Anna Wadman, Mora/Orsa kommun
Linnea Olhans, Gagnefs kommun
Rikard Forsberg, Leksands kommun