Styrelsen i GIS-Samverkan Dalarna

Styrelsen för 2023 är enligt årsmötet:

Ordförande: Anna Wadman, Mora/Orsa kommun
Kassör: Anika Henriksson, Lantmäteriet
Övriga ledamöter:
Linnea Olhans, Gagnefs kommun
Rikard Forsberg, Leksands kommun
Michael Ahnfeldt, Falu kommun
Derek Kippo, Ludvika kommun