Kategorier

2012 14 mars – Temadag om Mobilt GIS

Temadagens program ser du nedan.

Under dagen deltog fyra program- och mätutrustningsleverantörer med utställning. Gå gärna in under deras respektive hemsidor! Cartesia genom Aris Kolovs  bifogar en för vår förening specialgjord presentation som finns nedan. Vi lägger ut fler presentationer allt efter hand.

Topposition.se

trimtec.seforest-it.se

cartesia.se

Cartesia_GISSamverkanDalarnaTillTorsten

10.00 -10.05    Introduktion till temadagen Stefan Rystedt, GIS-Samverkan Dalarna

10.05 – 10.45  Jonny Björk från ESRI bjuds in för att berätta om ESRI’s mobila lösningar.

 10.45 – 11.30  Martin Burrows från CADq Sverige AB berättar om företagets mobila databaslösningar.

 11.30 – 12.00   Utställarpresentationer

 12.00 – 13.00   Lunch

 13.00– 13.45   Patrik Kaati, Högskolan Dalarna, berättar om kartering av ”agroforestryfarmer” i östra Afrika mha gratis GIS-program, GIS-applikation och smartphone.

 13.45 – 14.30  Hur Länsstyrelsen arbetar med mobilt GIS i fält

– Gisela Kayal Lantbruksenheten

– Lars Hedlund Naturvårdsenheten

14.30 – 15.00  Fika med instrumentutställning

15.00 – 15.30  Redovisning av en enklare jämförelse mellan olika typer av GPS-mottagare. Martin Björkman och Andreas Isberg Karlsson.             

15.30 –             Avslutning