Årsmöte 2023

Vi har åter hörts i vår GIS-samverkansgrupp, förmiddagen den 22 mars. Ett väl genomfört årsmöte, intressanta föredrag och frågor engagerade.
Årsmöte_2023_program

Föredrag under förmiddagen:
klimatanpassning GIS-samv Flödeslinjer Ras o skred värmekartering
Skyfallskartering Gagnef
Presentation av pix4d för GIS-samverkan Dalarna 2023-03-22

Årsmöteshandlingar:
DagordningÅrsstämma 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2022
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan_2023
Budgetförslag 2023