2015 26 maj Temadag vid föreningens årsmöte

Temadagen hade rubriken Temadag om kart och GIS i planprocessen  med följande program. Deltagandet uppgick till ca 45 personer.

Inbjudan till temadag och årsmöte20154

Inspelade presentationer

http://play.du.se/media/15982   Introduktion till temadagen, saker på gång för att underlätta det digitala flödet i planprocessen   Torsten Allvar, Lantmäteriet och GIS-Samverkan Dalarna

Samma länk som ovan   13:30    En planerares syn på informationshanteringen – Behöver det förbättras eller är det bra som det är?   Erik Folkesson-Blom, Falu kommun

http://play.du.se/media/15983 En plangranskares syn på informationshanteringen – Behöver det förbättras eller är det bra som det är?  Margareta Björck, länsstyrelsen Dalarnas

http://play.du.se/media/15984  En fastighetsbildares syn på informationshanteringen – Behöver det förbättras eller är det bra som det är?   Lennart Gustafsson, Lantmäteriet Borlänge

http://play.du.se/media/15985  Regional Innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan i Västernorrland (RIGES-projektet). Bakgrund och vilka utvecklingsbehov som drev fram projektarbetet, hur man har jobbat, resultat och fortsättning. Åsa Jadelius,  RIGES-projektet

Samma länk som ovan  31:50   Digital planprocess – Pågående utvecklingsarbeten Maria Rydkvist, Boverket

http://play.du.se/media/15986  Planeringsdemo från RIGES, Åsa Jadelius,  RIGES-projektet

http://play.du.se/media/15987  WKP – Länsstyrelsens och Boverkets Planeringskatalog,  Charlotta Boström, länsstyrelsen

http://play.du.se/media/15989  Begreppet Gemensam samhällsbyggnadskarta Marie Malmberg, Falu kommun och projektet Svensk Geoprocess