Årsmöten

Föreningesn årsmöten hålls vanligen före 31 mars respektive år. Kallelse går ut till kontaktpersoner i varje medlensorganisation