2023 Temadagar i Bjursås

Föreningen höll intressanta temadagar med länets medlemmar i Bjursås mellan 15-16 november 2023.
Under dag två hade vi denna gång 2 parallella teman. GISarna lärde sig om Brand-GIS medans mätarna jämförde sina mätinstrument.

Bilder från dagarna finns nedan:
Program Temadagar-Bjursas-2023
Falun och framtiden
Skyfallskartering
Öppna data Geodatasamverkan 231115
Projekt-BrandGIS-Informationsmote-Dalarna-2023-10-02