2017 Temadag Rättvik 7-8 nov

Temadag Rättvik 2017-11-07-08

Föredrag från våra temadagar i Rättvik hittar du här:

Smart Built Environment

Medborgardialog visualisering 

Linköpings resa i fler dimensioner

Faluns 3D-process och funderingar för framtiden

Nytt från Lantmäteriet 

Vad är BIM GIS-samverkan Dalarna – 2017-11-08 v2

Dataskyddsförordning – GDPR på Lantmäteriet

Framtiden med BIM

Använda UAS

Tack för två innehållsrika och trevliga dagar 🙂