Årsmöte 2020

Då har vi haft vårt årsmöte mitt under Coronatider. Mötet hölls via Skype den 30 mars!

Handlingar till årsmötet finns nedan:
DagordningÅrsstämma2020
Verksamhetsberättelse2019
Bokslut2019
Resultatrapport 191231
Balansrapport 191231
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan_2020
Budgetförslag 2020