Årsmöte 2024

Årets årsmöte höll vi den 27 mars 2024 via länk. Efter ett årsmöte med god uppslutning fick vi först information om vad som händer på Lantmäteriet, därefter fick vi öva på det svåra ordet kontinuitetsplan. Johan och Bengt informerade om det arbete de bedriver på respektive kommun vad gäller kontinuitetsplanering.

Årsmöteshandlingar:
Årsmöte_2024_program
DagordningÅrsstämma2024
Verksamhetsberättelse2024
Bokslut 2023
Resultatrapport 2023-12-31
revision GIS-SAmv 2023
Verksamhetsplan_2024
Budgetförslag 2024

Temadagsinformation:
LM GIS-samv D 2024
Kontinuitetsplanering Falun
kontinuitet – metod Mora