Temadag våren 2021

Vi bjuder på Ödeshögs arbete med översiktsplan och information om anslutning till Nationell geodataplattform

Årsmöte_2021_program
ÖP Ödeshög 2021-03-23
GIS-samv Smartare samhällsbyggnadsprocess – Anslutning till nationell geodataplattform_