Årsmöte 2018

Här hittar du handlingar och program för vår träff i Falun på Kvarnporten den 14 mars 2018

Ses där!

Årsmöte_2018_program

DagordningÅrsstämma2018

Verksamhetsplan_2018

Verksamhetsberättelse2017

Resultatrapport 2017

Budgetförslag 2018 Bokslut2017

Balansrapport 2017