2020: temadagar 20 oktober, 2 nov och 10 nov

Bilder från våra temadagar under hösten 2020 som hölls via Skype.

Avtalssamverkan SKR
Kommunal samverka kort föredrag om bibliotekssamverkan 20 okt 2020
20201110_Visualiseringar
GISsamverkanDalarnaVisualisering
HMK- digital grundkarta 2020-11-05
Hänt på Lantmäteriet 20201103
PSI Dalarnas GISförening 201103

Menti GIS-samverkan Dalarna höst 2020