2015 4-5 november Temadag och kursdag Rankhyttan

GIS-föreningen arrangerade 5 november en temadag för läns-MBK med inriktningen referenssystem och modern mätning samt den 6 nov en kursdag om modern fotogrammetri. Programmet bifogas. MBKdagar4-5nov2015 – Program

dessutom kan du gå igenom de presentationer som gavs under de två dagarna. (obs att överföringen till pdf kan göra att vissa bilder förändras)

MarieMalmberg Om Svensk Geoprocess

PeterWiklund Nytt om Swepos och GNSS

Lars Jämtnäs Mätkvalitetfrågor för GNSS

LarsE_MBK-temadag_Införande av enhetliga referenssystem

LarsE_MBK-temadag_Stompunkter

LarsE_Morgondagensgeodetiskainfrastruktur

HelenRost Modern fotogrammetri Tekniköversikt

Jan-Olof Pettersson användning av drönare i kommun