2014 16 december Temadag geodatasamverkan och fotogrammetri

Den 16 december 2014 hölls i Falun temadag om Geodatasamverkan (förmiddagen) och om Fotogrammetri och HMK (på eftermiddagen). 35 personer deltog i första hadn från länets kommuner.

Presentationerna finns att läsa nedan, dock var Mora kommuns presentation för stor för att lägga ut

 

1.program2014geodatasamverkan3

2.Geodatasamverkan dec 2014

Lars Robertsson: BorlangeKart2014

Ulf Henriksson: Falun_141216

Johan Fransson: PresentationHärjedalen

Jan Wingstedt: Fotogrammetri och kommunal verksamhet

Torsten Allvar: Om workshop om äldre flygbilder DAF 6. workshopDAF