2021 Temadagar Tällberg 27-28 okt

Efter många digitala möten var vi laddade för att mötas IRL igen 🙂
Vi alla bidrog till erfarenhetsutbyte under dag och kväll, vilket vår samverkan ju kretsar kring!

TemadagarTallberg
Leksands presentation-GIS samverkan 2021
Sammanställning EnkatNybyggnadskarta
LM info_anslutning NGP och nya produkter
Presentation av Kalmar kommun GISDALARNA
webbkartan gagnef
Webbkartor_Mora_Orsa
GIS-samverkan 2021