2016 10 mars Temadag i Mora

Program för GIS-Samverkan Dalarnas temadag i Mora den 10 mars finns nedan. Dagen innehöll bl.a. föredrag om kommuners övergång till nya tekniska lösningar samt användning av höjddata för översvämningskartering.

Temadag_2016_program

Mora_GIS_samverkan_Falun_Borlänge

GIS-samv 2016 – Lm om 3D, hydro mm