2014 20 maj -Temadag om Samhällsmätning

Temadagen ägnades projeket Svensk Geoprocess och hittills klara delarna av Handbok i mät- och kartfrågor HMK. Mer information om Sv. Geoprocess finsn under http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/. HMKs material finns under http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat–och-kartfragor-HMK/.

Följande länkar till presentationer finns

 

http://play.du.se/media/13057    Marie Malmberg Falu kommun om Svensk Geoprocess mm

http://play.du.se/media/13061    Anders Grönlund Lantmäteriet Introduktion om HMK

http://play.du.se/media/13065    Anders Alfredsson  Referenssystem och geodetisk mätning

http://play.du.se/media/13066    Rikard Forsberg examensarbete om kraven på stomnät för kommunal verksamhet

http://play.du.se/media/13068     Jan Wingstedt Bilddata (hoppa över del 1 av filmen)

http://play.du.se/media/13069      Joakim Fransson Laserdata

http://play.du.se/media/13070      Bodil Sundberg Blom – BlomSTREET – förbättrad inventering och kontroll av gaturelaterad information

http://play.du.se/media/13072       MIkael Tarandi  Om ULI och fortsatt information/utbildning i HMK, idén om Roadshow 2015