RSS2012 23 nov – Temadag Geodatasamverkan

Temadagen var samarrangemang mellan GIS-Samverkan Dalarna, Lantmäteriet. Trafikverket och länsMBK Dalarna.

Här finns minnesanteckningar som samtidigt visar dagens program Temadag_Geodatasamverkan _2012-11-23  Dessutom kan du läsa bilder till de presentationer som gavs.

Välkommen till temadag

FalkGeodatasamverkan

TrafikverketNorlin

Hrstic NVDB på webb 2012,

Hedberg, Bruhn Länsstyrelserna, Inspire och geodatasamverkan

Allvar Geodata och samverkan för Lantmäteriet

Malmberg Geodatasamv for Falun

Gruppdiskussion


© 2020 Andreas Viklund
Sidan är byggd med WordPress och det svenska temat "Dagboken" av Andreas Viklund